Stovky způsobů, jak dosáhnout S#!+ – a my stále ne

A co potom uděláme? Pravděpodobně jste to udělali: Zpanikaříme, vzdáváme se a končíme. „Vyhlašujeme to-do bankrot“. Poraženecky zahodíme seznam a začneme znovu.

Znovu můžete vinit Zeigarnika. Pouhý akt sestavení seznamu úkolů zbavuje tolik svědivého stresu, že může paradoxně snížit tlak na to, abyste věci skutečně dokončili. „Lidé mají pocit, že když všechny své úkoly někam dají, většinu práce už udělali,“ říká Perchik. Ale je to iluze. Hromada práce je tam pořád.

Víc než hromada! Pokud se cítíte zmítáni na rozbouřeném moři nezvládnutelných úkolů, může to být proto, že se od nás objektivně očekává více. Podle jednoho odhadu vzrostla pracovní doba vysokoškolsky vzdělaných lidí mezi lety 1980 a 2016 o 7 procent. Máte postgraduální titul? U vás to vzrostlo o více než 9 procent. A zcela kromě placené dřiny došlo k nárůstu sociální práce – veškerého zasílání zpráv a příspěvků a péče o zahradu na sociálních sítích, které filozof a technolog Ian Bogost nazývá „

hyperzaměstnanost

.“

(Mohli bychom čočku otevřít ještě více a lépe počítat s kapitalismem. Soustředění se na naši individuální schopnost šlapat vodu – pomocí aplikací a seznamů – může vypadat jako bezútěšné cvičení při obviňování oběti, i když ve skutečnosti řešením nejsou lepší aplikace, ale nepříliš ohavná pracovní zátěž, oddlužení a rozumnější prostředí občanské péče. Upřímně řečeno, kdybyste z jejich seznamů úkolů odstranili „správu groteskně zbytečného a krvesajícího ziskového zdravotního pojištění“, odstranilo by se pozoruhodně stresující věc, jak mě k tomu nutí moje kanadská výchova. Ale tento konkrétní článek píšu jakoby z břicha velryby.)

Bez ohledu na to, kdo je to vina, bereme tyto věci osobně. Americké to-do chování má hluboce puritánský rys. Benjamin Franklin byl mezi prvními, kdo vytvořil seznamy úkolů

kontrolní seznam

„ctností“ — střídmosti! šetrnost! umírněnost! — kterou hodlal praktikovat každý den. To tvrdí informační vědkyně Gilly Leshed a počítačová vědkyně a kulturní teoretička Phoebe Sengers, oba z Cornell University,

nalezeno

když mluvili s lidmi o svých seznamech úkolů. „Dodržují normu ‚Musíme být produktivními občany tohoto světa‘,“ říká mi Leshed. Dělat víc znamená dělat dobro.

Seznamy úkolů jsou v americké představivosti podivně morálním typem softwaru. Nikdo neotevře Dokumenty Google nebo PowerPoint a myslí si: „To ze mě udělá lepšího člověka.“ Ale u aplikací s úkoly je tato ambice na prvním místě. „Všichni si myslí, že s tímto systémem budu jako nejlepší rodič, nejlepší dítě, nejlepší pracovník, nejorganizovanější a nejpřesnější přítel,“ říká Monique Mongeon, produktová manažerka společnosti Book-Sales-tracking. firma BookNet a stoupenec sériových organizačních aplikací. „Když začnete používat něco k uspořádání svého života, je to proto, že doufáte, že to nějakým způsobem zlepšíte. Snažíš se něco vyřešit."