Apulaisprofessori/apulaisprofessori, tieto- ja kyberturvallisuus

Kaunis ja kulttuurisesti edistyksellinen Qatarin osavaltio on maailmanluokan toisen asteen jälkeisen korkeakoulun College of the North Atlantic-Qatar (CNA-Q) koti. Kansainvälisesti tunnustettu kattavaksi tekniseksi korkeakouluksi, CNA-Q. on sitoutunut korkealaatuiseen, opiskelijakeskeiseen koulutukseen.Tämä sitoutuminen näkyy huippumoderneissa tiloissa, saavutettavissa olevissa ja reagoivissa teknologiaohjelmissa sekä vahvoissa kumppanuuksissa teollisuuden kanssa. CNA-Q muutetaan pian kansalliseksi yliopistoksi.

Yli 600 työntekijän ja yli 5 000 opiskelijan CNA-Q on yksi Qatarin suurimmista keskiasteen jälkeisistä oppilaitoksista, joka tarjoaa yli 50 eritasoista ohjelmaa (diploma, kandidaatti ja maisteri) opiskelijakeskeisen oppimisen kautta. Tarjoamalla koulutusta useilla teknisillä aloilla, mukaan lukien tekniikan teknologia, terveystieteet, teolliset kaupat, liiketalouden opinnot ja tietojenkäsittely & Tietotekniikka, CNA-Q tuo osavaltiota lähemmäksi Qatar National Vision 2030:n tavoitteita.

School of Computing and Information Technology (SCIT) kutsuu hakemuksia tieto- ja kyberturvallisuuden apulaisprofessorin tai apulaisprofessorin tehtäviin. Koulu tarjoaa useita trendikkäitä ohjelmia, kuten Data & Kyberturvallisuus (eettinen hakkerointi, kyberpuolustus, teollisuuden ohjausjärjestelmien turvallisuus, kyberturvallisuuspolitiikka ja -hallinta), tietotekniikan ja tekoälyn soveltavan tieteen kandidaatti (AI & Data Analytics, AI & IoT), tietojärjestelmien soveltavan tieteen kandidaatti (Ohjelmistokehitys, mobiili- ja verkkokehitys sekä tietokantasuunnittelu ja -hallinta) sekä tietotekniikan soveltavan tieteen kandidaatti (tietokonejärjestelmät, verkkojärjestelmät ja pilvilaskenta ja suurdata).

Tehtävät & Vastuut:

Ammattikorkeakoulun tiedekunnan jäsenten ensisijaisena tehtävänä on edistää korkealaatuista innovatiivista opetusta, soveltavaa tutkimusta ja palveluita. Lisäksi hänen tulee tehdä yhteistyötä laitoksen puheenjohtajan, koulun dekaanin ja kollegoiden kanssa laitoksen ja koulun mission saavuttamiseksi, mentoroida nuorempia kollegoita ja opettaja-assistentteja sekä tukea laitosta ja koulua useilla hallinnollisilla ja akateemisilla palveluilla.

Osaston puheenjohtajalle raportoiva ehdokas vastaa lukuisten tieto- ja kyberturvallisuuskurssien kehittämisestä, toimittamisesta ja arvioinnista. Erityisiä kiinnostuksen kohteita ovat eettinen hakkerointi, kyberpuolustus, teollisuuden ohjausjärjestelmien (ICS) turvallisuus ja kyberturvallisuuspolitiikka & Hallinto; mutta myös ehdokkaat, joilla on vahvaa asiantuntemusta muilta kyberturvallisuuden aloilta, otetaan huomioon. Muita tehtäviä ovat opiskelijan edistymisen arviointi ja oppimisympäristön resurssien hallinta. Valittu ehdokas pitää yhteyttä teollisuuteen ja muihin oppilaitoksiin; osallistua alan neuvoa-antaviin komiteoihin ja koordinoida, johtaa ja valvoa hankkeita määritellyllä ohjelma-alueella. Tiedekunnan jäsenet säilyttävät akkreditointiprosesseissa tarvittavat kurssisalkkuasiakirjat ja osallistuvat opetuksen kehittämis-/parannussuunnitelmiin. Kaikkien työntekijöiden odotetaan osallistuvan ammatti- ja yhteisöelämään Collegessa ja sen ulkopuolella.

Pakollinen arvo(t): Apulaisprofessori ja apulaisprofessori.

Vaadittavat pätevyydet:

Apulaisprofessorille

Tohtorintutkinto tietojenkäsittelyalalta sekä väitöskirja tai intensiivinen opetus-/tutkimuskokemus kyberturvallisuudesta. Tietojenkäsittelyalueita voivat olla tietojenkäsittelytiede, tietotekniikka, tietotekniikka tai niihin läheisesti liittyvät alat. Kolmen vuoden opetuskokemus korkeakouluympäristöstä sekä kolmen vuoden työkokemus ammattihenkilönä asiaankuuluvalla tieteenalalla katsotaan eduksi. Ehdokkaat on tunnustettava myös seuraavilla kriteereillä:

Apulaisprofessorille

Tohtorintutkinto tietojenkäsittelyalalta ja väitöskirja kyberturvallisuudesta. Tietojenkäsittelyalueita voivat olla tietojenkäsittelytiede, tietotekniikka, tietotekniikka tai niihin läheisesti liittyvät alat. Edellytämme vähintään 5 vuoden opetuskokemusta korkeakouluympäristöstä. Lisäksi katsotaan eduksi 5 vuoden teollinen kokemus alan ammattilaisena/ammattilaisena. Ehdokkaat on tunnustettava myös seuraavilla kriteereillä:

Osallistuminen tiedon edistämiseen soveltavan tutkimuksen, stipendin, julkaisun, tiedon siirron tai ammatillisen käytännön kautta, jonka odotetaan olevan kansainvälistä. Vähintään 5 Scopus- tai vastaavaan indeksoitua aikakauslehtiartikkelia vaaditaan.

Ensisijaiset pätevyydet:

Muut vaadittavat taidot:

Hakeminen:

Hakemukset tulee lähettää online-hakemusportaalimme kautta.

Sinun on täytettävä kaikki olennaiset pätevyydet voidakseen nimittää tehtävään. Muu pätevyys voi olla ratkaiseva tekijä nimitettävän henkilön valinnassa. Joitakin olennaisia ​​ja muita pätevyyksiä arvioidaan hakemuksesi kautta, joihin voi sisältyä (mutta ei tarvitse rajoittua) ansioluetteloita, saatekirjeitä, viitteitä, opetusaineistoja ja näytejulkaisuja. Sinun vastuullasi on tarjota sopivia esimerkkejä, jotka havainnollistavat, kuinka täytät kunkin pätevyyden. Jos näin ei tehdä, hakemuksesi voi hylätä. Hakijoiden tulee hakea verkossa.

Kiitämme kaikkia hakemuksia. Vain jatkokäsittelyä varten valittuihin henkilöihin otetaan yhteyttä.