Výkonný řád pro posílení amerického vedení v ...

Úřadem, který mi byl svěřen prezidentem ústavou a zákony Spojených států amerických, a za účelem podpory zájmů amerických pracovníků, podniků, spotřebitelů a komunit je tímto nařízeno takto:

Sekce 1.Politika.Amerika musí vést svět na čistých a efektivních autech a nákladních vozech.To znamená, že posílení našeho domácího trhu stanoví cíl, že50 procent všech nových osobních automobilů a lehkých nákladních vozidel prodávaných v roce2030 jsou vozidla s nulovými emisemi, včetně elektrické baterie, plug-in hybridní elektrické nebo elektrické vozidla palivových článků.Moje administrativa upřednostňuje stanovení jasných standardů, rozšiřuje klíčovou infrastrukturu, vyvolává kritickou inovaci a investuje do amerického autoworkeru.To nám umožní posílit pracovní místa - s dobrými odměnami a výhodami - napříč Spojenými státy podél plného dodavatelského řetězce pro automobilový průmysl, od výroby dílů a zařízení po konečnou montáž.

Politikou mé správy je tyto cíle rozvíjet za účelem zlepšení naší ekonomiky a veřejného zdraví, zvýšení energetické bezpečnosti, zajištění úspor spotřebitelů, pokročilé environmentální spravedlnosti a řešení klimatické krize.

Sec.2.Light-, Medium-, and Certain Heavy-Duty Vehicles Multi-Pollutant and Fuel Economy Standards for2027 and Later.

a) Správce Agentury pro ochranu životního prostředí (EPA) musí, jak je to vhodné a v souladu s platným právem, zvážit zahájení práce na tvorbě pravidel podle zákona o čistém vzduchu (42 u.S.C.7401-7671q) to establish new multi-pollutant emissions standards, including for greenhouse gas emissions, for light- and medium-duty vehicles beginning with model year2027 and extending through and including at least model year2030.

(b)The Secretary of Transportation shall, as appropriate and consistent with applicable law, consider beginning work on a rulemaking under the Energy Independence and Security Act of2007 (Public Law 110-140, 121 Stat. 1492) (EISA) to establish new fuel economy standards for passenger cars and light-duty trucks beginning with model year2027 and extending through and including at least model year2030.

(c)The Secretary of Transportation shall, as appropriate and consistent with applicable law, consider beginning work on a rulemaking under EISA to establish new fuel efficiency standards for heavy-duty pickup trucks and vans beginning with model year2028 and extending through and including at least model year2030.

Sec.3.Heavy-Duty Engines and Vehicles Multi-Pollutant Standards for2027 and Later.(a)The Administrator of the EPA shall, as appropriate and consistent with applicable law, consider beginning work on a rulemaking under the Clean Air Act to establish new oxides of nitrogen standards for heavy-duty engines and vehicles beginning with model year2027 and extending through and including at least model year2030.

(b)The Administrator of the EPA shall, as appropriate and consistent with applicable law, and in consideration of the role that zero-emission heavy-duty vehicles might have in reducing emissions from certain market segments, consider updating the existing greenhouse gas emissions standards for heavy-duty engines and vehicles beginning with model year2027 and extending through and including at least model year2029.

Sec.4.Medium- and Heavy-Duty Engines and Vehicles Greenhouse Gas and Fuel Efficiency Standards as Soon as2030 and Later.(a)The Administrator of the EPA shall, as appropriate and consistent with applicable law, consider beginning work on a rulemaking under the Clean Air Act to establish new greenhouse gas emissions standards for heavy-duty engines and vehicles to begin as soon as model year2030.

(b)The Secretary of Transportation shall, as appropriate and consistent with applicable law, consider beginning work on a rulemaking under EISA to establish new fuel efficiency standards for medium- and heavy-duty engines and vehicles to begin as soon as model year2030.

Sec.5.Cíle tvorby pravidel.(a)With respect to the rulemaking described in section3(a) of this order, the Administrator of the EPA shall, as appropriate and consistent with applicable law, consider issuing a notice of proposed rulemaking by January2022 and any final rulemaking by December2022.

(b)With respect to the other rulemakings described in section2 and section4 of this order, the Secretary of Transportation and the Administrator of the EPA shall, as appropriate and consistent with applicable law, consider issuing any final rulemakings no later than July2024.

Sec.6.Koordinace a zapojení.a) Ministr dopravy a správce EPA podle posouzení jakýchkoli pravidel podle tohoto příkazu koordinují podle potřeby a v souladu s příslušným zákonem..

(b) Ministr dopravy a správce EPA konzultují s tajemníky obchodu, práce a energie o způsobech, jak dosáhnout cílů stanovených v části 1 tohoto příkazu, aby urychlila inovace a výroba v automobilovém sektoru,posílit domácí dodavatelský řetězec pro tento sektor a pěstovat pracovní místa, která poskytují dobré odměny a výhody.

(c)Given the significant expertise and historical leadership demonstrated by the State of California with respect to establishing emissions standards for light-, medium-, and heavy-duty vehicles, the Administrator of the EPA shall coordinate the agency’s activities pursuant to sections2 through4 of this order, as appropriate and consistent with applicable law, with the State of California as well as other States that are leading the way in reducing vehicle emissions, including by adopting California’s standards.

(d) Při provádění kterékoli z akcí popsaných v tomto pořadí bude ministr dopravy a správce EPA hledat vstup od rozmanité škály zúčastněných stran, včetně zástupců odborů, států, odvětví, organizací pro environmentální spravedlnost a organizace spravedlnosti a organizace environmentální spravedlnosti aOdborníci na veřejné zdraví.

Sec.7.Obecná ustanovení.(a) Nic v tomto pořadí se nesmí být vykládáno tak, aby narušilo nebo jinak ovlivnilo: (i) pravomoc udělený zákonem výkonnému oddělení nebo agentuře nebo jeho vedoucímu;nebo (ii) funkce ředitele Úřadu pro řízení a rozpočet týkající se rozpočtu, administrativních nebo legislativních návrhů.(b) Tento příkaz musí být zaveden v souladu s platným právem a podléhá dostupnosti prostředků.

(c) Tento příkaz není zamýšlen a nevytváří žádné právo nebo prospěch, věcné nebo procedurální, vymahatelné ze zákona nebo ve spravedlnosti jakoukoli stranou proti Spojeným státům, jejím oddělením, agenturám nebo subjektům, jejím důstojníkům, zaměstnancům, zaměstnanci, zaměstnancinebo agenti nebo jiná osoba.

Joseph r.Biden Jr.

THE WHITE HOUSE August5,2021.